VZH / IPO

VZH (Verkeers Zekere Hond).
Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte. Het is de opstap naar het IPO programma en een toelatingseis om aan een werkhondenexamen als IPO te mogen deelnemen.
De gehoorzaamheidsoefeningen: aan de lijn en los volgen; zitten tijdens los volgen; afliggen; komen op bevel en afliggen met afleiding.
Het praktijkgedeelte bestaat uit een aantal oefeningen op de openbare weg in matig drukke situaties. Hierbij worden gehoorzaamheid en gedrag getest in normale en moeilijkere situaties in het verkeer. Verder wordt gekeken naar de reactie van de hond ten opzichte van andere honden en hoe de hond reageert als hij korte tijd alleen gelaten wordt.

IPO (Internationale Prufungs Ordnung).
Dit bestaat uit de onderdelen A, B en C, respectievelijk speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk, en wordt getraind op drie niveaus, I, II en III. De drie onderdelen komen bij alle drie examens voor, in opklimmende mate van moeilijkheid.

Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor “kan uitwerken” (op niveau I de voetstappen van zijn geleider, bij II en III van een vreemde). Daarbij moet hij op het spoor achtergelaten voorwerpen met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren, en een verleidingsspoor negeren.

 

Het appèl gedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder los volgen in verschillende tempo’s, staan, zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel, vooruit sturen en apporteren, met terugkomen ook over hindernissen (haag en klimschutting).

 

Het verdedigingswerk omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de manwerker, het begeleiden van de  lopende manwerker, met ingrijpen als deze prob

eert te ontsnappen. Hierbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de manwerker naar hem dreigt en schreeuwt.
Met enige regelmaat is er commentaar op het “bijtwerk” binnen de sport, en wordt er gesuggereerd dat dit voor bijtgrage en agressieve honden zou zorgen.
Het tegenovergestelde is waar, aan de sport  en de beoefenaars worden steeds strengere eisen gesteld.
Agressieve honden zijn niet gewenst, en ook dergelijke geleiders niet!
Een hond dient dan ook te allen tijde onder appèl te staan.

IPO reglement 2012